ÁSZF

Szállítási feltételek

A szállítás díja tartalmazza a termékek szállítását közvetlenül az adott cím első zárható ajtaján belülre – a lakás/ház/iroda/stb. különböző helyiségeibe történő szétválogatását/elhelyezését azonban nem. Megrendelő köteles biztosítani a szállítás helyszínére történő akadálytalan bejutást, gondoskodik az esetleges behajtási engedélyről és állja annak költségeit. A kiszállítás időpontját a közlekedési helyzet jelentősen befolyásolhatja, késedelem esetén ügyfeleinket értesítjük. A leértékelt/kiállított termékeket szétszerelve szállítjuk és azokra szállítási minőséggaranciát nem vállalunk. Megrendelést módosítani vagy törölni a megrendelést követő 24 órán belül az Szolgáltatóval történt egyeztetés alapján írásban (E-mail, telefax) díjmentesen lehetséges. A Megrendelőnek felróható okból történő sikertelen kézbesítés esetén a következő kísérletnél a szállítási díj az eredeti vállalási díj 50%-ával növekszik. A fenti szövegrész az ÁSzF (Általános Szolgáltatási Feltételek) kivonata, amely teljes terjedelmében a diszpécserpultoknál megtalálható. Megrendelő a Szállítási Megrendelés aláírásával az itt feltüntetett feltételeket elfogadja.

Szerelési feltételek

 1. Megrendelés minimális feltételei:
 • Az összeszerelendő bútorok megvásárlását igazoló nyugta /számla
 • Konyhák esetén kinyomtatott látványterv

Az Szolgáltató fenntartja azon jogát, hogy szerelés megrendelésekor a Megrendelőktől szerelési foglalót kérjen.

 1. Fizetési-számlázási feltételek:
 • A szerelési foglaló illetve a helyszínen kiállított számla vevőadatai nem térhetnek el egymástól
 • Az Szolgáltató utólag számlát nem módosít
 • Díjaink készpénzben fizetendőek
 1. Módosítási feltételek:
 • Szerelést módosítani személyesen vagy írásban a szerelés napját megelőző 96 óráig egy alkalommal díjmentesen, ezután vagy második alkalommal módosítási díj ellenében lehet..
 • Amennyiben az Ügyfél a szerelés megkezdésekor, a helyszínen kívánja módosítani a szerelést, akkor a mindenkori módosítás és a kiszállás díját tartozik megfizetni a helyszínen a szerelő munkatársaknak.

A MÓDOSÍTÁSI DÍJ mértéke minden esetben egységesen 10.000,- HUF és az Szolgáltató fenntartja azon jogát, hogy csak a díj befizetését követően módosítja a megrendelést.

 1. Lemondás

Szerelést lemondani a megrendeléstől számított 24 órán belül (csak írásban vagy személyesen) díjmentesen lehet. Ez esetben, amennyiben a Megrendelő előzőleg foglalót fizetett, az visszajár.

24 órán túli (csak írásos vagy személyes) lemondás esetén, amennyiben a Megrendelő fizetett szerelési foglalót úgy az nem jár vissza, amennyiben nem fizetett foglalót, úgy lemondási díjat köteles fizetni.

A LEMONDÁSI DÍJ mértéke 70.000,- HUF értékű szerelési munka (kiszállási díjjal) erejéig 10.000,- HUF, e felett 20.000,- HUF.

 1. Szerelési kivitelezés egyéb feltételei:
 • A bútoroknak a szerelés emeleti szintjén kell lennie.
 • Szerelést építési/felújítási területen nem végzünk, más kivitelezési munkák nem zavarhatják a szerelést.
 • Szereléskor a helyszínen biztosítani kell olyan személyt, aki eligazítást tud adni a bútorok elhelyezéséről és rendelkezik beépítési tervrajzzal, majd a szerelés végeztével leigazolja a teljesített munkát.
 • A konyha és egyéb bútorok szerelését – munka-, és balesetvédelmi okokból – kizárólag fűtött/temperált, mesterséges világítással ellátott, fedett helyiségekben végezzük.
 • A Megrendelőnek kötelessége gondoskodni a szerelési helyiségben megfelelő teljesítményt (220V, 16 Amper) biztosító áramfelvételi lehetőségről továbbá illemhelyről is.
 • A szakipari bekötés csak a szabványosan kiépített közműkiállásokra lehetséges (víz, gáz, villany, csatorna, stb.), ezek hiányában SZOLGÁLTATÓ megtagadhatja a kivitelezést. A bekötési munkák csak a kiállásokra való rácsatlakozást foglalják magukba, azok ki- és átalakítását nem.
 • SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget a falban futó vezetékek sérüléseiért és ebből származtatott egyéb károkért, amennyiben azok elhelyezkedéséről előzetesen nem kapott pontos rajzos/fényképes leírást, útmutatást. SZOLGÁLTATÓ továbbá nem vállal felelősséget a vékony falszerkezet (különösen panel) átfúrásából eredő károkért, amennyiben az alkalmazott fúrási mélység kisebb a fal vastagságánál.
 • Megrendelő/Átvevő köteles gondoskodni arról, hogy az összeszerelt áru mennyiségét és minőségét az átvétel során haladéktalanul megvizsgálja. Amennyiben az áru mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen rendellenességet tapasztal, ezt a szerelési munkalapon köteles rögzíteni. Mindezek bármelyikének elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti azon a jogát, hogy az áru és szolgáltatás mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban az Szolgáltatóval szemben az átadás-átvételt követően utólag bármilyen igényt érvényesítsen, nem ideértve azt, ami garanciális kötelezettségek alá tartozik.
 1. Kapcsolat:

E-mail: info@butor24.hu

Telefon: +36 20 466 4444

 

Szerelési munkák alap-feltételrendszere

 • A bútoroknak a szerelés emeleti szintjén kell lennie.
 • Szerelést építési/felújítási területen nem végzünk, más kivitelezési munkák nem zavarhatják a szerelést.
 • Szereléskor a helyszínen biztosítani kell olyan személyt, aki eligazítást tud adni a bútorok elhelyezéséről és rendelkezik beépítési tervrajzzal, majd a szerelés végeztével leigazolja a teljesített munkát.
 • A konyha és egyéb bútorok szerelését – munka-, és balesetvédelmi okokból – kizárólag fűtött/temperált, mesterséges világítással ellátott, fedett helyiségekben végezzük.
 • A Megrendelőnek kötelessége gondoskodni a szerelési helyiségben megfelelő teljesítményt (220V, 16 Amper) biztosító áramfelvételi lehetőségről továbbá illemhelyről is.
 • A szakipari bekötés csak a szabványosan kiépített közműkiállásokra lehetséges (víz, gáz, villany, csatorna, stb.), ezek hiányában SZOLGÁLTATÓ megtagadhatja a kivitelezést. A bekötési munkák csak a kiállásokra való rácsatlakozást foglalják magukba, azok ki- és átalakítását nem.
 • SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget a falban futó vezetékek sérüléseiért és ebből származtatott egyéb károkért, amennyiben azok elhelyezkedéséről előzetesen nem kapott pontos rajzos/fényképes leírást, útmutatást. SZOLGÁLTATÓ továbbá nem vállal felelősséget a vékony falszerkezet (különösen panel) átfúrásából eredő károkért, amennyiben az alkalmazott fúrási mélység kisebb a fal vastagságánál.
 • Megrendelő/Átvevő köteles gondoskodni arról, hogy az összeszerelt áru mennyiségét és minőségét az átvétel során haladéktalanul megvizsgálja. Amennyiben az áru mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen rendellenességet tapasztal, ezt a szerelési munkalapon köteles rögzíteni. Mindezek bármelyikének elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti azon a jogát, hogy az áru és szolgáltatás mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban az Szolgáltatóval szemben az átadás-átvételt követően utólag bármilyen igényt érvényesítsen, nem ideértve azt, ami garanciális kötelezettségek alá tartozik.
Kapcsolat

Munkaidőben (hétköznap 9 és 18 óra között) 1 órán belül válaszolunk

Nem olvasható? Új szöveg kérése.

Keressen a teljes weboldalon